Het begrip mediawijsheid is geboren in 2005; in dat jaar overhandigt de Raad voor Cultuur aan de toenmalige staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een advies over media-educatie: Mediawijsheid, de ontwikkeling van nieuw burgerschap. In dit advies wordt gerefereerd aan de medialisering van maatschappij en cultuur en de noodzaak om Mediawijsheid te bevorderen. We spreken van mediawijsheid wanneer de volgende competenties voldoende zijn ontwikkeld: mediabewustzijn, mediabegrip, media-attitude en mediagedrag.

In een wereld waarin mensen meer en meer evolueren van consumer (gebruiker) naar prosumer (producent én gebruiker – denk bijvoorbeeld aan het delen van foto's via Snapchat en Instagram en het uploaden van YouTube-filmpjes) van de moderne media, is begeleiding op het gebied van kennis, vaardigheden en mentaliteit bij het gebruik van deze media van groot belang. De tijd van de knoppenkunde is voorbij; het alleen goed kunnen werken met het Office 365 pakket is niet meer voldoende, vooral omdat we weten dat voor iedereen gedegen kennis van de 21e-eeuwse vaardigheden - waarvan mediawijsheid ook een onderdeel is - onontbeerlijk is.

Een van de meest belangrijke, zo niet de belangrijkste doelgroep die mediawijzer moet worden, is de jeugd. De jongeren van deze tijd behoren tot wat wel de WiFi-generatie (altijd en overal online, alles vastleggen, alles delen maar helaas niet altijd reflecteren) genoemd wordt. Ze zijn constant online, hoofdzakelijk op hun smartphone, maar ook op diverse game consoles.

Kinderen zijn tegenwoordig overal en altijd online en hebben vanzelfsprekend begeleiding nodig bij het gebruik van alle middelen en toepassingen die ze tot hun beschikking hebben. Door deze begeleiding op school maar ook thuis te geven én te wijzen op de obstakels die ze 'onderweg' kunnen tegenkomen, kunnen we ervoor zorgen dat dit gebruik resulteert in een schat aan postieve ervaringen en het opdoen van een flinke dosis kennis. Daarbij kan de mediacoach van dienst zijn.

info@van-rootselaar.nl

 

Nieuw: Nu verkrijgbaar: de methode Veilig en Verstandig Online voor groep 8- en brugklasleerlingen. Klik op de afbeelding voor meer informatie.